ZD VŠESTARY,
Rozběřice 18,
503 12 Všestary
E -mail: info@vsestary.cz 495 458 113

Rostlinná výroba

ZD Všestary hospodaří na výměře 2200 ha zemědělské půdy z toho je 2100 ha orné.
Úrodné půdy se nacházejí v katastrech obcí Rozběřice, Chlum, Všestary, Bříza, Světí, Rosnice, Lípa, Máslojedy, Horní a Dolní Neděliště, Střezetice, Dlouhé Dvory, Čistěves, Holohlavy, Smiřice, Svobodné Dvory, Probluz, Hoříněves a Habřina.

Nosné plodiny


  • pšenice 600 ha
  • cukrovka 420
  • 150 ha jarního ječmene
  • 300 ha řepky ozimé
  • 150 ha cibule
  • 100 ha kukuřice na zrno

Nejmodenější postupy

Při pěstování všech plodin využíváme nejmodernější pracovní postupy a techniku.

Z tohoto důvodu dosahujeme každoročně, ve všech komoditách, špičkových výsledků. V oblasti ochrany rostlin používáme nejnovější pesticidy, které mají vysokou účinnost a zároveň jsou šetrné k životnímu prostředí. Ve výživě rostlin spolupracujeme se společností Agropodnik Hradec Králové a.s. Za pomoci jejích specialistů využíváme metod precizního zemědělství. Většinu živin aplikujeme cíleně s využitím GPS navigace. V poslední době jsme začali používat k základnímu hnojení upravené lihovarnické výpalky. Toto ekologické hnojivo nám umožňuje snižovat dávky průmyslových hnojiv a současně zvyšovat obsah organické hmoty v půdě.

Nové odrůdy

Samozřejmostí je pro nás používání nových a vysoce výkonných odrůd a hybridů od renomovaných tuzemských i zahraničních šlechtitelů. Není náhodou, že tyto společností s námi spolupracují v oblasti pokusnictví a množení.Na našich pozemcích se konají každoročně polní dny firem KWS, Soufflet agro a Řepařské komise TTD.

Zaměřeno na cibuli

V oblasti pěstování zeleniny ZD Všestary zrušilo nebo delimitovalo nízkoefektivní komodity a zaměřilo se na nosné produkty jakými je cibule. Důraz je kladen na co nejkvalitnější zajištění celého procesu od vypěstování až po vlastní distribuci. Společnost i nadále uvažuje o další expanzi ploch cibule.