ZD VŠESTARY,
Rozběřice 18,
503 12 Všestary
E -mail: info@vsestary.cz 495 458 113

Prodej cibule

Historie velkoplošného pěstování cibule ve Všestarech začíná v roce 1964 z podnětu tehdejšího vedení podniku, s přihlédnutím k vysoké úrodnosti zdejší půdy, dobré nadmořské výšce a vybudování nového závlahového systému podél řeky Labe. A vzhledem k vysoké kvalitě cibule tato tradice pokračuje dodnes. Pěstovaná plocha byla několik let okolo 80 ha, v roce 2001 to bylo výrazně více, až 140 ha a v roce 2010 je plánováno cca 250 ha. ZD Všestary vlastní moderní sklady cibule, které umožňují zachovat kvalitu cibule i při delším skladování.

Kontrolují se zejména kvalita sadby, suroviny, technologický postup pěstování (termíny, množství látek, provedení), podmínky ve skladu. Kontroly jsou též prováděny nadřízeným kontrolním subjektem (Státní zemědělská a potravinářská inspekce), a to podle kontrolního plánu příslušného inspektorátu. Jak již bylo zmíněno výše pěstování cibule má ve Všestarech dlouholetou tradici. Klimatické a půdní podmínky vyhovují jejímu pěstování. Nadmořská výška Všestar je 265 metrů nad mořem, oblast je tedy relativně nízko položená, s dostatkem slunečního svitu.

Co se týká klimatu teploty jsou mírné, vyrovnané. Měsíční průměr srážek v této oblasti je 48 mm, bez extrémních měsíčních výkyvů, průměrné měsíční srážky v oblasti Všestar jsou o něco nižší než průměrné měsíční srážky v České republice. V oblasti převládají mírné větry, směr je různý, nejčastěji severní, severovýchodní, západní a jihozápadní. Tyto větry přispívají k mírným teplotám, vhodným srážkám bez extrémních výkyvů a také k provzdušnění půdy. Celkově mírné podnebí s nevelkými výkyvy a menším množstvím srážek ve vegetaením období cibule, vytvářejí velmi příznivé klimatické podmínky pro pěstování cibule v okolí Všestar. Obecně jsou pro pěstování cibule nejvhodnější záhřevné, hluboké, teplé, nevysychavé půdy, bohaté na humus a živiny, s neutrální pH reakcí. Půda v okolí Všestar má právě tyto vlastnosti. Co se týče krajiny, jedná se o široké údolí otevřené k jihu, bohaté vrstvy naplavené půdy jsou z nedaleké řeky Labe. Půda má vysoký přirozený obsah humusu, je ovlivňován osevním postupem.

Základní předností Všestarské cibule je její značná nezávislost na výkyvech měsíčních či ročních srážek. Nedostatek srážek se neprojeví ani na kvalitě ani na kvantitě vypěstované cibule. Producent má závlahové zařízení, ale je využíváno jen v případi potřeby. Ve druhé polovině vegetace má cibule raději sušší půdu, proto ji zalévána jen při velmi suchém počasí.

Cibule obecně obsahuje cenné silice nazývané fytoncidy, které působí proti bakteriím, plísním a virům. Látky obsažené v cibuli dále napomáhají pravidelnému trávení, regulují složení střevní mikroflóry, zvyšují chuť k jídlu, podporují činnost štítné žlázy, ledvin, krevní oběh a látkovou výměnu. Dále cibule obecně obsahuje karoten, vitamíny komplexu B, E a vitamín C. Množství i poměry výše uvedených látek závisí na prostředí, které je v oblasti Všestar vynikající (viz výše), a na způsobu pěstování, kterému věnuje producent výraznou péči . Všestarská cibule, odrůda Festival, byla v roce 2002 na výstavě ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků HORTKOMPLEX OLOMOUC 2002 oceněna 1. místem, jako nejlepší výpěstek roku.
Zápis do rejstříku označení původu České republiky má číslo 181 a datum zápisu 14.2.2002.

V NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 676/2008 ze dne 16. července 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení byla Všestarská cibule zařazena do Rejstříku chráněných označení původu (CHOP).

Její originalita spočívá v tom, že obsahuje o čtvrtinu více železa než průměrná cibule, a dokonce dvojnásobek niacinu (vitamin B3).

Pěstovaná plocha cibule je dnes kolem 160 ha. Modernizovaný sklad cibule umožňuje její skladování po dobu 10 měsíců při zachování vynikající kvality, sklad je dostatečně suchý a provzdušněný. Všestarská cibule se pěstuje z vysoce kvalitních hybridních osiv a certifikované sadby.

Technologický postup pěstování Všestarské cibule:
 • chemické ošetření proti škůdcům a chorobám a v případě potřeby ošetření herbicidem
 • kvalitní orba na podzim
 • podzimní příprava půdy před setím sázením
 • setí a sázení ozimé cibule
 • organická příprava půdy
 • jarní příprava půdy před setím a sázením
 • chemické ošetření půdy herbicidy
 • sázení sadby a setí osiva
 • chemická ochrana insekticidy
 • závlaha dle potřeby
 • plečkování
 • hnojení dusíkatými hnojivy
 • osekávání a vyorávání cibule
 • po zaschnutí sběr cibule
 • naskladňování do skladu
 • dosoušení a provzdušňování cibule


Zeměpisná oblast: Okolí obce Všestary (do 5 km), Bříza, Rosnice, Světí, Rozběřice, Neděliště, Máslojedy Královéhradecký kraj, Česká republika.

Nové odrůdy

Samozřejmostí je pro nás používání nových a vysoce výkonných odrůd a hybridů od renomovaných tuzemských i zahraničních šlechtitelů. Není náhodou, že tyto společností s námi spolupracují v oblasti pokusnictví a množení.Na našich pozemcích se konají každoročně polní dny firem KWS, Soufflet agro a Řepařské komise TTD.

Zaměřeno na cibuli

V oblasti pěstování zeleniny ZD Všestary zrušilo nebo delimitovalo nízkoefektivní komodity a zaměřilo se na nosné produkty jakými je cibule. Důraz je kladen na co nejkvalitnější zajištění celého procesu od vypěstování až po vlastní distribuci. Společnost i nadále uvažuje o další expanzi ploch cibule.