ZD VŠESTARY,
Rozběřice 18,
503 12 Všestary
E -mail: info@vsestary.cz 495 458 113

Zemědělské družstvo Všestary

Zemědělské družstvo Všestary je díky počtu obhospodařovaných pozemků a špičkovému stádu holštýnského skotu společností patřící ve svém oboru mezi významnější v ČR.

Výhodné umístění našich provozoven a obhospodařovaných pozemků v blízkosti Hradce Králové a v památkové zóně nám umožňuje být v každodenním kontaktu jak s přírodou, historií tak i životem ve městě.

Historie a současnost

ZD Všestary vzniklo v roce 1992 na základě transformačního projektu s poměrně širokou členskou základnou. Významným mezníkem ve vývoji byl v roce 1998 vstup zahraničního kapitálu – holandské společnosti Vsestary Holland B.V., kdy započala éra dalšího upevňování kapitálové struktury společnosti.

ZD Všestary hospodaří v řepařské výrobní oblasti se zaměření na pěstování potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, cukrovky, řepky olejky a krmných plodin jako kukuřice, vojtěška. Významným nosným programem je pěstování cibule. V oblasti živočišné výroby se specializuje na výrobu mléka. Další neméně významnou činností je prodej zemědělské a zahradní techniky a náhradních dílů.

V průběhu existence společnosti ZD Všestary došlo k výraznému rozšíření předmětu podnikání, které vedlo k založení dvou dceřiných společností – Vital Czech s.r.o. a Vital komodity s.r.o. V souladu s novou koncepcí však došlo i k personálnímu zeštíhlení společností a ke změnám na klíčových pozicích s cílem vytvořit produktivní tým na vysoké profesionální úrovni.V dnešní době všechny tři společnosti zaměstnávají přes 80 stálých pracovníků.

certifikáty

       Výhodné umístění našich provozoven a obhospodařovaných pozemků v blízkosti Hradce Králové a v památkové zóně nám umožňuje být v každodenním kontaktu jak s přírodou, historií tak i životem ve městě.

Ing. Monika Nebeská (ředitelka)