ZD VŠESTARY,
Rozběřice 18,
503 12 Všestary
E -mail: info@vsestary.cz 495 458 113
Všestarská cibule
o čtvrtinu více železa
dvojnásobek vitaminu B3
Kvalita sadby
suroviny
technologie!
moderní skladování
až po dobu 10 měsíců
zachování kvality

Ve svém oboru patříme mezi významnější společnosti v České republice

ZD Všestary vzniklo v roce 1992 na základě transformačního projektu s poměrně širokou členskou základnou. Významným mezníkem ve vývoji byl v roce 1998 vstup zahraničního kapitálu, kdy započala éra dalšího upevňování kapitálové struktury společnosti.

Výhodné umístění našich provozoven a obhospodařovaných pozemků v blízkosti Hradce Králové a v památkové zóně nám umožňuje být v každodenním kontaktu jak s přírodou, historií tak i životem ve městě.

Ing. Monika Nebeská (ředitelka)

všestarská cibule:

 • kvalitní orba na podzim
 • setí a sázení ozimé cibule
 • organická příprava půdy
 • sázení sadby a setí osiva
 • závlaha dle potřeby
 • plečkování
 • hnojení dusíkatými hnojivy
 • osekávání a vyorávání cibule
 • po zaschnutí sběr cibule
 • naskladňování do skladu
 • dosoušení a provzdušňování cibule